3. juuni 2013

2. juuni 2013

laste-raamatu-suvi LASTE-RAAMATU-SUVI
2013

Võru maakonna raamatukogude võistulugemine
1. juunist 31. augustini 2013
Võistulugemisega kutsume lapsi veetma suvel vaba aega raamatute seltsis ja avastama põnevaid seiklusi, mis neid raamatukogu riiulitel ootavad. Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna raamatukoguhoidjad on valinud 30 lugemisväärset lasteraamatut. Valikus on raamatuid niihästi algajale, asjalikule kui edasijõudnud lugejale.
Vaata võistulugemise raamatute nimestikku! 
PDF-formaadis raamatunimestiku saab alla siit
Vaata Võru maakonna raamatukogude e-kataloogist RIKSWEB, millistest raamatukogudest neid raamatuid otsida tasub!
Iga võistulugeja
•küsib Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnast või lähimast Võru maakonna rahvaraamatukogust raamatunimestikuga LUGEMISPASSI,
•valib nimestikust veel lugemata raamatu,
•laenab selle raamatu raamatukogust, loeb läbi ja tagastab võistulugemise ajavahemikul (vt kuupäevad ülal),
•täidab raamatu kohta ristsõna või vastab küsimus(t)ele,
•saab lugemispassi loetud raamatu kohale raamatukoguhoidjalt templijäljendi.
Suve lõpuks
•JOONISTAB PILDI ühele A4 püstformaadis paberile ühest võistulugemise raamatust, mis talle kõige enam meeldis,
•KIRJUTAB teisele A4 püstformaadis paberile, miks see oli tema lemmikraamat.
•Tuletab meelde raamatud, mille autoriks on Mika Keränen ja paneb eraldi lehele kirja vähemalt ühe huvitava KÜSIMUSE, mida ta tahaks Mika Keränenilt küsida.
•Kõigi lehtede tagaküljele kirjutab oma ees- ja perekonnanime, kahele esimesele ka võistulugemise lemmikraamatu autori ja pealkirja.
Kõik võistulugejad, kes on 31. augustiks saanud lugemispassi vähemalt 7 templijäljendit ja toonud lähimasse raamatukokku pildi ja jutu lemmikraamatust ning küsimuse(d) Mika Keränenile, saavad kutse kohtumisele Mika Keräneniga, mis toimub Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas
24. septembril 2013 kell 13.00.
Info võistulugemise kohta Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas 782 1945, laste@lib.werro.ee

19. mai 2013

Noorte jalgratturite võistlus

Rezeknese linnas (Läti) 16. mail toimunud noorte jalgratturite võistlusest "Safe Wheel" võttis osa VKLG 6-liikmeline võistkond, keda juhendas õpetaja Hele Peegel. VKLG õpilane Rasmus Tamm võitis nimeatud võistlusel individuaalarvestuses teise koha. Palju õnne talle! Võistlus toimus "ESTLATRUS TRAFFIC" projekti raames, mida kaasrahastab Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013"Safe Wheel" võistlus, Rezeknes (101 fotot)

Tekst ja fotod Võru linna fb lehelt.

4. apr 2013

Muusikakool külas

4. aprillil tuli 1.-3. klassidele külla Võru Muusikool ning näitas, milliseid pille nende majas õpitakse. Saime ka teada, mis pille meie kooli lapsed Muusikakoolis õpivad.