26. okt 2010

PÄKAPIKU LASTEAIA ÕPPERADA.

Ega vaheajal õpetajad ainult ei puhka, vaid käivad piilumas ka naabrite tegemisi. Päkapiku õpetajad tutvustasid meile oma lasteaia õuel olevat õpperada. Sellel oli kümme erinevat objekti, kus lapsed saavad loodust nautida, omandada uusi teadmisi erinevate taimede kohta, on võimalust ja avarust ka mänguliseks tegevuseks. Kindlasti pakub õpperada uusi ja huvitavaid kogemusi õuesõppeks. Lisaks lasteaialaste toredale võimalusele erineval moel loodust uurida, ootavad nad ka meie kooli kõige nooremaid õpperada avastama. SUUR TÄNU LASTEAED PÄKAPIKK ETTEVÕTLIKULE PERELE.


18. okt 2010

Johannes Käisi nädal


Sel nädalal toimuvad 1.- 3. klassides Johannese päevad. Õpime üldõpetuse alusel. Klassis on loodud õpikeskused, nii et korraga toimuvad nii eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse kui ka kunsti- ja tööõpetuse ning laulmise tunnid. Kutsume neile päevadele abiks ka lapsevanemaid. Loodame, et Johannese päevad saavad olema huvitavad ja töised.