4. apr 2013

Muusikakool külas

4. aprillil tuli 1.-3. klassidele külla Võru Muusikool ning näitas, milliseid pille nende majas õpitakse. Saime ka teada, mis pille meie kooli lapsed Muusikakoolis õpivad.